logo
čistenie logo
ČISTENIE – PROFYLAKTICKÝ SERVIS

Na základe toho čo vidíme v praxe, môžeme povedať, že zabezpečujeme najkvalitnejšie čistenie klimatizácií v širokom okolí.
Klimatizácie vždy vyčistíme a dezinfikujeme tak, ako by sme to robili sám pre seba doma. Na zdraví ľuďoch nám záleží a s čistou klimatizáciou je možné predísť viacerým chorobám.

Čistenie a kontrola klimatizácií je nevyhnutnou podmienkou pre ich bezproblémové fungovanie a dlhú životnosť. Táto sľužba zahrňa povinnú revíziu, kontrolu, dôkladné prečistenie a dezinfikovanie Vášho zariadenia.
Vyčistenie klimatizácie vám vie znížiť aj spotrebu energie

Čistenie – Profylaktický servis pozostáva z:
  • dôkladné vyčistenie vonkajšej aj vnútornej jednotky penovým spreyom, umytie výmenníka a filtrov
  • odborná dezinfekcie výmenníka a filtrov špeciálným dezinfekčným roztokom, ktorá odstraňuje 100 % plesní a baktérii
  • kontroly tlaku chladiaceho média vo vonkajšej jednotke. Aj malý úbytok chladiaceho média môže zásadne ovplyvniť životnosť kompresora
  • kontroly elektrického zapojenia,
  • kontroly odtoku kondenzátu,
  • kontroly ostatných súčastí, dôležitých pre správne fungovanie zariadenia.
Cenník čistenia klimatizácií / profylaktický servis:

-Kompletný servis monosplit (1 vnútorná + 1 vonkajšia jednotka) 
V okrese Dunajská Streda čitenie klimatizácie stojí  55,- Eur
V okrese Bratislava, Galanta, Senec čistenie stojí 60,- Eur
V okrese Trnava, Nitra, Komárno, Šala, Pezinok čistenie stojí 60,- Eur

V cene sú zahrnuté dopravné náklady, práca, čistiace a dezinfekčné prostriedky.

Čistenie vykonávame v okrese Dunajská Streda, Bratislava, Galanta, Senec, Komárno, Trnava, Šala, Nitra,  Pezinok
Čistenie klimatizácie ponúkame pre všetky značky a typy klimatizácií.

Čistenie klimatizácie Bratislava, Trnava, Dunajská Streda a okolie.

Aj tá najkvalitnejšia a najdrahšia klimatizácia si vyžaduje pravidelnú údržbu, ktorá zabezpečí jej bezproblémovú a 100 % funkčnú prevádzku. Čistenie klimatizácii je úplnou samozrejmosťou, na ktorú nesmie zabúdať žiaden majiteľ týchto zariadení. Čistenie klimatizácie Bratislava a čistenie klimatizácie Trnava vám v súčasnosti na vysokej profesionálnej úrovni zabezpečia pracovníci načej spoločnosti MASTERKLIMA, s.r.o. Čistenie klimatizácie v byte Bratislava si môžete objednať mailom alebo telefonicky. Čistenie a plnenie klimatizácie Bratislava nechávajte na odborníkov. 55

V tomto formuláry nás môžete kontaktovať ohľadom čistenia/servisu, alebo nám zavoljte na číslo 0949 057 616

ponúkané značky