V prípade reklamácie tovaru v záručnej dobe nás prosím vopred informujte e-mailom alebo telefonicky. Následne je potrebné vyplniť tento Reklamačný formulár, v ktorom uvediete reklamovaný produkt, jeho výrobné číslo, číslo faktúry a krátko popíšete závadu. Vyplnený formulár nám pošlite e-mailom na adresu info@masterklima.sk.

Po obdržaní Reklamačného formulára vás budeme bezodkladne kontaktovať za účelom vyjadrenia sa k reklamácii a ďalšieho postupu. V prípade uznanej reklamácie je možné tovar opravovať, vymeniť za rovnaký typ, alebo ho nahradiť iným v rovnakej hodnote, prípadne vrátiť peniaze za tovar.

Lehota stanovená na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia Reklamačného formulára. Vyhradzujeme si právo odmietnuť reklamáciu tovaru, ktorý bol poškodený alebo neúplný.

Tu si môžete stiahnúť REKLAMAČNÝ FORMULÁR