Koľko elektriny spotrebuje klimatizácia ?

Pri výpočte spotreby energie pre klimatizáciu musíme brať viac faktorov do úvahy, kvôli čomu nie je možné jednoznačne povedať, že koľko elektriny bude Vám klimatizácia spotrebovať, je to možné len odhadnúť. Pri vypočítaní toho, že koľko elektriny spotrebuje klimatizácia sa musia brať do úvahy nasledovné faktory: – budete s klimatizáciou len chladiť, alebo aj prikúriť – o koľko stupňov chcete mať nižšiu alebo vyššiu teplotu v izbe ako je vonku – na akom stupni (rýchlosti) používate ventilátor – je dom/byt zateplený – vonkajšie počasie (čím chladnejšie je v zime a čím teplejšie je v lete, tým väčšia bude aj spotreba) – hodnota EER (koeficient využitia energie v režime chladenia, čím vyššie tým lepšie) – hodnota COP (koeficient využitia energie v režime kúrenia, čím vyššie tým lepšie) Výrazy COP (koeficient účinnosti pri kúrení) a EER (pomer energetickej účinnosti pri chladení) opisujú účinnosť vykurovania a chladenia klimatizačných jednotiek. Naznačujú pomer jednotkou poskytovaného vykurovania alebo chladenia vzhľadom na spotrebu elektrickej energie, ktorá je potrebná na jeho vygenerovanie. Ak klimatizačná jednotka vygeneruje 5 kW tepla z príkonu 1 kW, jej hodnota COP je 5.0, takže z 1 KW elektriny dokáže vytvoriť až 5 KW tepla. Podobne, ak klimatizačná jednotka vygeneruje výkon 5 kW pri chladení z príkonu 1 kW, jej hodnota EER je tiež 5.0, takže z 1 kW elektriny dokáže vytvoriť až 5 kW chladeného vzduchu. Čím vyššie sú hodnoty COP a EER, tým energeticky účinnejšie je zariadenie. Príchodom klimatizácií s invertor (frekvenčne riadeným) kompresorom zaniklo posudzovanie účinnosti podľa EER a COP a jednotky sa začali posudzovať podľa sezónnej účinnosti SEER a SCOP, ktorá omnoho lepšie vystihuje účinnosť zariadenia. Táto je odvodená od prevádzky zariadenia počas celej sezóny (pomer vyrobenej energie vo forme chladu alebo tepla za sezónu ku spotrebovanej energií za sezónu). Do spotreby sa takto započítava aj napr. spotreba v pohotovostnom režime alebo aj vyhrievacia páska kompresora.
Napríklad pri klimatizácií SAMSUNG WIND-FREE AVANT  sú hodnoty SEER, SCOP a spotreba nasledovné
koľko elektriny spotrebuje klimatizácia

Pri SAMSUNG WINDFREE AVANT 2,5 kW jednotke je hodnota SEER 7,9 a spotrebuje ročne počas sezóny chladenia 111kWh energie x 0,17€ /kWh = 18,8€ /celá chladiaca sezóna
SCOP 4,6 a spotrebuje ročne počas sezónu kúrenia (ak využívate aj na kúrenie počas celého roka) 670kWh x 0,17€/kWh = 113,9€ / celá vykurovacia sezóna

Pri SAMSUNG WINDFREE AVANT 3,5 kW jednotke je hodnota SEER 7,3 a spotrebuje ročne počas sezóny chladenia 168kWh energie x 0,17€ /kWh = 28,5€ /celá chladiaca sezóna
SCOP 4,6 a spotrebuje ročne počas sezónu kúrenia (ak využívate aj na kúrenie počas celého roka) 730kWh x 0,17€/kWh = 124,1€/ celá vykurovacia sezóna

Pri SAMSUNG WINDFREE AVANT 5 kW jednotke je hodnota SEER 6,8 a spotrebuje ročne počas sezóny chladenia 257kWh energie x 0,17€ /kWh = 43,7€ /celá chladiaca sezóna
SCOP 4,1 a spotrebuje ročne počas sezónu kúrenia (ak využívate aj na kúrenie počas celého roka) 1298kWh x 0,17€/kWh = 220,6€/ celá vykurovacia sezóna

Pri SAMSUNG WINDFREE AVANT 6,5 kW jednotke je hodnota SEER 6,4 a spotrebuje ročne počas sezóny chladenia 355kWh energie x 0,17€ /kWh = 60,3€ /celá chladiaca sezóna
SCOP 4 a spotrebuje ročne počas sezónu kúrenia (ak využívate aj na kúrenie počas celého roka) 1435kWh x 0,17€/kWh = 243,9€/ celá vykurovacia sezóna

Bežná cena elektriny v roku 2023 pre domácnosti bola 17 centov za kWh

Koľko elektriny spotrebuje klimatizácia reálne?

Tieto parametre sú udávané výrobcom, avšak mnohokrát sú odlišné od reálnej spotreby energie, preto pri vypočítaní reálnych nákladov zvykneme odporúčať rátať  s 1,5  krát vyššími nákladmi na energiu ako udáva výrobca.
Podľa naších skúseností klimatizácia vo veľkosti 3,5kW, má spotrebu v režime chladenia 2-5Eur/mesiac. (ak predpokladáme že ide o priemerný dom/byt s priemerným používaním klimatizácie) 

Ako šetriť klimatizáciou?

Práve prostriedky na vykurovanie či ochladzovanie vzduchu vo vašej domácnosti tvoria dôležitú časť rozpočtu každej rodiny. Aby bola spotreba klimatizácie v byte a vynaložené prostriedky na ňu čo najnižšie, mali by ste sa ju naučiť správne používať. Ak máte tepelne izolovanú miestnosť, stačí vám zariadenie s nižším výkonom. Je zbytočné využívať plný výkon, ak nie ste doma. Ten si môžete regulovať aj na diaľku pomocou smartfonu alebo tabletu a schladiť alebo vykúriť domov až tesne pred vašim príchodom ak vaša klimatizácie podporuje wifi pripojenie.  Chladný vzduch by mal smerovať popod strop a sálavo klesať a nemalo by smeroval priamo na vás.
Nie len z dôvodu ušetrenia, ale aj prevencii pred rôznymi zdravotnými ťažkosťami, by ste nemali pociťovať rozdiel vonkajšej a vnútornej teploty v letných mesiacoch vyšší ako 7 stupňov Celzia.